Phương thức vận chuyển

Chuyện hàng bằng xe ô tải theo đường bộ.

 

Vận chuyển toàn quốc từ bắc vào nam. Hỗ trợ vận chuyển 40km đầu.